Zemes ierīcība

Plānojiet pavairot sev piederošo zemes vienību skaitu?

To var izdarīt, nav obligāti uzreiz jāpērk jaunas, jo var no esošās izveidot vairākas jaunas.

Zemes ierīcība apraksts

Lai tas notiktu, lieti noder vai nu zemes ierīcība vai detālplānošana. Par to, kādā veidā “dalīšanās” var notikt, lēmumu pieņem pašvaldība.

Mēs varam palīdzēt tikt pie ieceres skices un palīdzēt uzrakstīt iesniegumus. Pēc tam, kad pašvaldība lēmumu ir pieņēmusi, varam sākt zīmēt, skaņot, gatavot un ko nu tur visu vēl darīt, lai realizētu Jūsu ieceri.

Un .. “voi là” kā teiktu franči vai “re, āre, lūk” skaidrā latviešu valodā..Jums tās jau ir vairumā. Vismaz nākotnes projektu līmenī.