Personīga pieeja

Sertificēti mērnieki ar vairāk kā 20 gadu pieredzi. Uzņēmuma vīziju, misiju un darbības pamatprincipus var īsumā raksturot kā mūsu pašu redzējumu par to, kādā veidā mēs gribētu saņemt pakalpojumu.

mermiecības centrs komnda

Mūsu komanda

Sanita Skele

Sanita Šķēle

Sertificēts mērnieks
Sertificētās joma:
zemes ierīcība

Izstrādā zemes ierīcības projektus un detālplānojumus. Veic mērniecības darbu tāmēšanu un piedāvājumu sagatavošanu, gatavo sadarbības līgumus, informāciju par pakalpojuma izpildes gaitu un atbild uz visiem jautājumiem, kas skar uzņēmuma darbību.

Sniedz klātienes un attālinātas konsultācijas jomā, kas saistīta ar nekustamā īpašuma formēšanu, tajā skaitā mērniecības darbiem.

Augstākā profesionālā izglītība:
Rīgas Tehniskā Universitāte, 1993

Kristine Veita

Kristīne Veita

Biroja Siguldā vadītāja

Organizē pakalpojumu izpildi, veic mērniecības darbu tāmēšanu un piedāvājumu sagatavošanu, informāciju par pakalpojuma izpildes gaitu.

Izglītība:
Rīgas Tehniskā universitāte, 1997

Māris Vīlips

Māris Vīlips

Sertificēts mērnieks
Sertificētās jomas:
zemes kadastrāla uzmērīšana, ģeodēziskie darbi

Veic mērniecības darbus zemes kadastrālā uzmērīšanā, topogrāfiskajā uzmērīšanā, izpildmērījumus.

Augstākā profesionālā izglītība – Latvijas lauksaimniecības universitāte, 1995

Toms Veits

Toms Veits

Sertificēts mērnieks
Sertificētās jomas:
zemes kadastrāla uzmērīšana, ģeodēziskie darbi.

Veic mērniecības darbus zemes kadastrālā uzmērīšanā, topogrāfiskajā uzmērīšanā, izpildmērījumus.

Izglītība:
Smiltenes lauksaimniecības tehnikums, 1997

Egils Krafts

Egils Krafts

Sertificēts mērnieks
Sertificētās jomas:
zemes ierīcība, zemes kadastrāla uzmērīšana, ģeodēziskie darbi

Sagatavo zemes ierīcības projektus, veic mērniecības darbus zemes kadastrālā uzmērīšanā, topogrāfiskajā uzmērīšanā, izpildmērījumus.

Augstākā profesionālā izglītība:
Latvijas lauksaimniecības universitāte, 1983

Gundars Linde

Gundars Linde

Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs

Guntis Ziedins

Guntis Ziediņš

Mērnieks

Profesionālā tehniskā izglītība mērniecībā:
Rīgas 3. arodsskola, 2003
Ainars Vilips

Ainārs Vīlips

Mērniecības darbu tehniķis
Datorgrafikas speciālists

Sazinamies

Mūsu kontakti: