Izmēriem ir nozīme!

Par mums

Viens no grūtākajiem uzdevumiem – rakstīt pašam par sevi. Taču, apzināties, kas un kādi mēs esam, ir svarīgi arī mums pašiem. Varbūt par pirmām kārtām. Tāpēc šajā sadaļā mēs paversim durvis uz to, kā vārdā un kā strādājam, kādi principi likti mūsu pašu radītā uzņēmuma pamatā – un kas ir cilvēki, kuri diendienā dara savu darbu, dara, cik labi vien prot un var.

Uzņēmuma vīziju, misiju un darbības pamatprincipus var īsumā raksturot kā mūsu pašu redzējumu par to, kādā veidā mēs gribētu saņemt pakalpojumu.

Meklē profesionālus mērniecības pakalpojumus?

Pakalpojumi

Komanda

Sanita Šķēle

Sertificēts mērnieks, sertificētās joma – zemes ierīcība

Augstākā profesionālā izglītība – Rīgas Tehniskā Universitāte, 1993

Saziņai: sanita.skele@mercentrs.lv, tālr. +371 26566808

Izstrādā zemes ierīcības projektus un detālplānojumus. Veic mērniecības darbu tāmēšanu un piedāvājumu sagatavošanu, gatavo sadarbības līgumus, informāciju par pakalpojuma izpildes gaitu un atbild uz visiem jautājumiem, kas skar uzņēmuma darbību.

Sniedz klātienes un attālinātas konsultācijas jomā, kas saistīta ar nekustamā īpašuma formēšanu, tajā skaitā mērniecības darbiem.

Par klātienes konsultācijas laiku un vietu, lūdzu, iepriekš vienoties.

Māris Vīlips

Sertificēts mērnieks, sertificētās jomas – zemes kadastrāla uzmērīšana, ģeodēziskie darbi.

Augstākā profesionālā izglītība – Latvijas lauksaimniecības universitāte, 1995

Veic mērniecības darbus zemes kadastrālā uzmērīšanā, topogrāfiskajā uzmērīšanā, izpildmērījumus.

Saziņai: maris.vilips@mercentrs.lv, tālr. +371 29286581

Egils Krafts

Sertificēts mērnieks, sertificētās jomas – zemes ierīcība, zemes kadastrāla uzmērīšana, ģeodēziskie darbi.

Augstākā profesionālā izglītība – Latvijas lauksaimniecības universitāte, 1983

Saziņai: egils.krafts@mercentrs.lv, tālr. +371 26540113

Sagatavo zemes ierīcības projektus, veic mērniecības darbus zemes kadastrālā uzmērīšanā, topogrāfiskajā uzmērīšanā, izpildmērījumus.

Guntis Ziediņš

Mērnieks

Profesionālā tehniskā izglītība mērniecībā – Rīgas 3.arodsskola, 2003

Saziņai: guntis.ziedins@mercentrs.lv, +371 26557889

Kristīne Veita

Biroja Siguldā vadītāja

Izglītība – Rīgas Tehniskā universitāte, 1997

Saziņai: kristine.veita@mercentrs.lv, +371 29228932

Organizē pakalpojumu izpildi, veic mērniecības darbu tāmēšanu un piedāvājumu sagatavošanu, informāciju par pakalpojuma izpildes gaitu.

Sniedz klātienes un attālinātas konsultācijas jomā, kas saistīta ar nekustamā īpašuma formēšanu, tajā skaitā mērniecības darbiem. Klātienes konsultācijas – katru nedēļu otrdienā, no plkst.9:00-17:00 Kr. Valdemāra ielā 1A, Sigulda, 3.stāvs pa labi. Iepriekš vēlams sazināties.Toms Veits

Sertificēts mērnieks, sertificētās jomas – zemes kadastrāla uzmērīšana, ģeodēziskie darbi.

Izglītība – Smiltenes lauksaimniecības tehnikums, 1997

Saziņai: toms.veits@mercentrs.lv, tālr. +371 29442493

Veic mērniecības darbus zemes kadastrālā uzmērīšanā, topogrāfiskajā uzmērīšanā, izpildmērījumus, nodrošina būvniecības laikā ģeodēzisko uzraudzību.

Gundars Linde

Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs

Saziņai: gundars.linde@mercentrs.lv, tālr. +371 29119841

Ainārs Vīlips

Mērniecības darbu tehniķis, datorgrafikas speciālists.

Saziņai: ainars.vilips@mercentrs.lv, +371 9256756