Izpildmērījumi

Tā sakot, kontroles mērījumi, lai saprastu, kas tad nu ir sanācis un cik tas atbilst projektam.

Pakalpojumu izmanto, kad komunikāciju, ēku un būvju būvdarbi ir beigušies.

Izpildmērījumi apraksts

Pakalpojuma ietvaros mērniecības uzdevumu var padarīt komplicētāku t.i. sākotnēji uzticēt mērniekam projektu, pēc kura, savukārt, mērnieks veiks būvniecības objekta lai kāds tas būtu vietas noteikšanu apvidū. Pēc tam, kad jau viss izbūvēts – pieaicina veikt mērniecības darbus fakta konstatācijai.

Vienīgais nosacījums – projektiem ir jābūt saskaņotiem un būvniecības darbiem savlaicīgi saplānotiem, jo teiksim, ja izdomāsiet, ka rīt raksiet tranšeju kādas komunikācijas ieguldīšanai, tad būs daudz par vēlu tajā vakarā zvanīt mērniekam. Darīt var, bet sajūsmā viņš par to nebūs.