• Teltis! (04.03.2011) skatīt »
  • Sertificēti mērnieki (04.03.2011) skatīt »
  • Merfijs mērniecībā -Vienmēr pastāv vieglāks veids kā visu izdarīt. (04.03.2011) skatīt »

Akciju sabiedrība
"Mērniecības
centrs MC"

Sertificētu mērnieku apvienība


Pasūtījuma pieteikšana

Topogrāfija

"Labs plāns šodien ir labāks par perfektu plānu rīt."(Patona likums no "Merfija likumu krājuma")

Uzmērīts tiks prakstiski viss – virszemes situācija un pat tas, ko nav iespējams ieraudzīt – pazemes komunikācijas.

Topogrāfija ir visu Jūsu ieceru un plānu, kas saistīti ar īpašuma apsaimniekošanu un būvniecību, pamats. Vārda vistiešākajā nozīmē. No tā cik precīza, patiesa un saprotama būs attēlotā informācija būs atkarīgs daudz – ieguldītie līdzekļi, cilvēku darbs un visbeidzot gala rezultāts – skaista ēka, dzīves ērtības, ko sniedz komunikācijas, labi izplānotie piebraucamie ceļi un sakārtota vide.

Piedāvājam:

  • topogrāfisko uzmērīšanu
  • būvasu nospraušanu
  • būves novietnes uzmērīšanu un plānu sagatavošanu
  • visa veida komunikāciju uzmērīšanu un izspraušanu dabā atbilstoši projektam
  • derīgo izrakteņu atradnēs izstrādātā grunts materiāla apjoma noteikšanu un aprēķinu sagatavošanu