• Teltis! (04.03.2011) skatīt »
  • Sertificēti mērnieki (04.03.2011) skatīt »
  • Merfijs mērniecībā -Vienmēr pastāv vieglāks veids kā visu izdarīt. (04.03.2011) skatīt »

Akciju sabiedrība
"Mērniecības
centrs MC"

Sertificētu mērnieku apvienība


Pasūtījuma pieteikšana

Mērniecība

"Īpašums rada tieksmi pēc kārtības."(Ē.M.Remarks)

Zemes vienību robežu instrumentālā sakārtos Jūsu īpašumu, koordinējot Jūsu īpašuma robežpunktus un nosakot platības līdz kvadrātmetram, kā arī atbrīvos no problēmām un nevajadzīgiem konfliktiem, kas varētu skart nākotnē.

Piedāvājam:

  • zemes vienību robežu uzmērīšanu ( reģistrācijai, konsolidācijai vai sadales realizācijai u.c), zemes vienību robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošanu
  • zemes ierīcības projektu izstrādi
  • zemes vienību robežu noteikšamas projektu izstrādi
  • zemes vienību daļu plānu izgatavošanu
  • meža un lauksaimniecības zemes transformējamās platības uzmērīšana un transformācijas plānu izgatavošanu