• Teltis! (04.03.2011) skatīt »
  • Sertificēti mērnieki (04.03.2011) skatīt »
  • Merfijs mērniecībā -Vienmēr pastāv vieglāks veids kā visu izdarīt. (04.03.2011) skatīt »

Akciju sabiedrība
"Mērniecības
centrs MC"

Sertificētu mērnieku apvienība


Pasūtījuma pieteikšana

Izpildmērījumi

"Risinot problēmu ir noderīgi zināt atbildi jau iepriekš."(Precizitātes likums no "Merfija likumu krājuma")

Nosakiet dabā komunikāciju, kā arī ēku un būvju atrašanās vietu, atbilstoši projektu dokumentācijai, precizējiet to atrašanās vietu arī pēc būvdarbu veikšanas.

Nākotnē būs lietderīgi zināt inženierkomunikāciju atrašanās vietu arī pēc pāris gadiem, kad izrakto un tad aizbērto tranšeju pēdas slēps jauns ceļa segums, zāliens vai glīti iekoptas puķu dobes.

Piedāvājam:

  • būvasu nospraušanu
  • būves novietnes uzmērīšanu un plānu sagatavošanu
  • visa veida komunikāciju uzmērīšanu un izspraušanu dabā atbilstoši projektam
  • derīgo izrakteņu atradnēs izstrādātā grunts materiāla apjoma noteikšana, un aprēķinu sagatavošanu
  • ģeodēziskos uzmērīšanas darbus būvniecībā