• Teltis! (04.03.2011) skatīt »
  • Sertificēti mērnieki (04.03.2011) skatīt »
  • Merfijs mērniecībā -Vienmēr pastāv vieglāks veids kā visu izdarīt. (04.03.2011) skatīt »

Akciju sabiedrība
"Mērniecības
centrs MC"

Sertificētu mērnieku apvienība


Pasūtījuma pieteikšana

Sertificēti mērnieki (04.03.2011)

Sākot ar 2011.gada 1.janvāri, saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 29.panta pirmo daļu, Zemes ierīcības likuma 4.panta pirmo daļu un Ģeotelpiskās informācijas likuma 10.panta trešo daļu, zemes kadastrālās uzmērīšanas, zemes ierīcības un ģeodēziskos darbus var izpildīt tikai šajos darbos sertificētas personas. Savukārt, komersantiem izsniegtās licences mērniecībā (zemes kadastrālajā uzmērīšanā, zemes ierīcībā un ģeodēziskajos (tai skaitā topogrāfisko) darbos ir zaudējušas spēku ar 2010.gada 31.decembri.
AS "Mērniecības centrs MC" strādā mērnieki ar vairāk kā 17 gadu pieredzi mērniecības jomā, kas ir sertificējušies visās Ministru kabineta noteikumu reglamentētajās sfērās, t.i., gan zemes kadastrālajā uzmērīšanā, gan zemes ierīcības darbos, gan ģeodēziskajos darbos:
Sanita Gailīte, sertifikāti Nr. BA-139; BB-140:BC-141 (derīgi no 09.12.2010 līdz 08.12.2015.)
Māris Vīlips, sertifikāti Nr. BB-242, BC-242(derīgi no 29.12.2010 līdz 28.12.2015.)